Kuśnierz, Robert. 2022. „Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego Na Rzecz Kościoła Katolickiego W Latach 1935–1937 – Na Podstawie materiałów Z Inwigilacji Jego Osoby Przez Sowiecki Kontrwywiad”. Dzieje Najnowsze 54 (2):49-62. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.03.