Bartoszewicz, Henryk. 2022. „Roman Knoll I Juliusz Łukasiewicz – Dwie Wizje Miejsca Polski W Europie W Przededniu Wybuchu Drugiej Wojny światowej”. Dzieje Najnowsze 54 (1):53-83. https://doi.org/10.12775/DN.2022.1.03.