Dajnowicz, Małgorzata. 2021. „Liga Kobiet Polskich W okręgu łódzkim W Latach 1982–1989. Główne Kierunki działalności W świetle materiałów Sprawozdawczych Organizacji”. Dzieje Najnowsze 53 (2):143-60. https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.08.