Strauchold, Grzegorz. 2021. „Prof. Zw. Dr Hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie Nie Tylko Osobiste”. Dzieje Najnowsze 53 (1):341-42. https://doi.org/10.12775/34088.