Polak, Wojciech, i Włodzimierz Suleja. 2021. „Pytania, które Nie zostały zadane… «Dialog należy kontynuować…» Rozmowy Operacyjne Służby Bezpieczeństwa Z Ks. Henrykiem Gulbinowiczem Z Lat 1969–1985. Studium Przypadku, wybór, wstęp, Oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020”. Dzieje Najnowsze 53 (1):327-40. https://doi.org/10.12775/DN.2021.1.13.