Osękowski, Czesław. 2020. „Lokalny I Ponadlokalny Charakter Konfliktu W Lubogórze”. Dzieje Najnowsze 52 (4):73-116. https://doi.org/10.12775/DN.2020.4.04.