Wolsza, Tadeusz. 2020. „Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze 52 (3):345. https://doi.org/10.12775/31961.