Brudek, Paweł. 2020. „W służbie Stolicy I okupantów: Milicja Miejska m.St. Warszawy 1916–1918”. Dzieje Najnowsze 52 (3):89-110. https://doi.org/10.12775/DN.2020.3.05.