Misiak, Małgorzata. 2020. „Kraina «od Boga zapomniana». Językowy Obraz Litwy W Pismach Józefa Piłsudskiego”. Dzieje Najnowsze 52 (1):5-21. https://doi.org/10.12775/DN.2020.1.01.