Baziur, Grzegorz. 2019. „Dębica I Powiat dębicki Pod władzą Armii Czerwonej W Latach 1944–1945 W Aspektach społeczno-Politycznym I Ekonomicznym”. Dzieje Najnowsze 51 (3):263-87. https://doi.org/10.12775/DN.2019.3.12.