Zacharias, Michał Jerzy. 2019. „Inteligencja, Socjalizm I Rewolucja W myśli Politycznej Jana Wacława Machajskiego (1866–1926)”. Dzieje Najnowsze 51 (3):69-104. https://doi.org/10.12775/DN.2019.3.04.