Wierzbicki, Marek. 2019. „Rola Organizacji społecznych Na Polu Mobilizacji Politycznej Polskiego Wychodźstwa Powojennego Na przykładzie udziału Emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego W Organizacji obchodów Rocznic I świąt państwowych”. Dzieje Najnowsze 51 (2):135-52. https://doi.org/10.12775/DN.2019.2.08.