Chłap-Nowakowa, Justyna. 2019. „Poezja I pamięć: Odzyskanie niepodległości, Bohaterowie I święta Narodowe W twórczości środowiska Poetyckiego 2 Korpusu Polskiego”. Dzieje Najnowsze 51 (2):45-66. https://doi.org/10.12775/DN.2019.2.03.