Rybicka, Hanna. 2019. „List Do Redakcji «Dziejów Najnowszych» W Sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca W Dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej”. Dzieje Najnowsze 51 (1):271-75. https://doi.org/10.12775/20502.