Drozdowski, Marian Marek. 2019. „Paderewski – Anatomia Geniuszu”. Dzieje Najnowsze 51 (1):267-70. https://doi.org/10.12775/20501.