Wolsza, Tadeusz. 2019. „Recenzje”. Dzieje Najnowsze 51 (1):247-62. https://doi.org/10.12775/20499.