Rembacka, Katarzyna. 2019. „„Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza Czy szczecińska odsłona«repolonizacji Kulturalnej Ziem Odzyskanych» Prowadzonej W Latach Czterdziestych XX w.?”. Dzieje Najnowsze 51 (1):139-62. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.07.