Majzner, Robert. 2019. „Mjr Jan Henryk Żychoń a «afera Sosnowskiego» – Drugi Kanał Inspiracji?”. Dzieje Najnowsze 51 (1):121-37. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.06.