Łaniewski, Aleksander. 2019. „«Giełdy» Robotnicze W Imperium Rosyjskim Jako Fenomen Rewolucji 1905 Roku”. Dzieje Najnowsze 51 (1):5-28. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.01.