Wolsza, Tadeusz. 2019. „Instrukcja Wydawnicza”. Dzieje Najnowsze 50 (4):320. https://doi.org/10.12775/19984.