Siedziako, Michał. 2019. „Społeczna Percepcja wyborów W PRL W świetle listów nadesłanych Do władz Podczas Konsultacji Projektu Nowej Ordynacji Wyborczej Do Sejmu W 1985 Roku”. Dzieje Najnowsze 50 (4):181-200. https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.07.