Skobelski, Robert. 2019. „Wojsko Podczas Kampanii Wyborczej I wyborów Do Sejmu PRL Z 20 Stycznia 1957 Roku”. Dzieje Najnowsze 50 (4):155-79. https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.06.