Kozłowski, Tomasz. 2015. „Polityczne Sterowanie Systemem Wymiaru sprawiedliwości PRL Po 1956 R. Casus Funkcjonowania «zespołów» Do Spraw procesów Politycznych W Latach 1964–1982”. Dzieje Najnowsze 47 (4):147-59. https://doi.org/10.12775/DN.2015.4.07.