Bartoszewicz, Henryk. 2015. „U schyłku Republiki Weimarskiej. Niemcy I Stosunki polsko–niemieckie W świetle raportów posła Polskiego W Berlinie Romana Knolla (1928–1930)”. Dzieje Najnowsze 47 (4):3-39. https://doi.org/10.12775/DN.2015.4.01.