Pietrzak, Jacek. 2015. „«Wyeliminowanie Z szeregów Elementu uciążliwego I niebezpiecznego». Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej Na Wschodzie W Latrun W Palestynie (1944–1945)”. Dzieje Najnowsze 47 (2):79-91. https://doi.org/10.12775/DN.2015.2.07.