Wolsza, Tadeusz. 2015. „Rezcenzje”. Dzieje Najnowsze 47 (1):253-307. https://doi.org/10.12775/17900.