Gross, Radosław. 2018. „Inwigilacja I Proces Kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich W Olsztynie”. Dzieje Najnowsze 50 (2):215-46. https://doi.org/10.12775/DN.2018.2.10.