Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna. 2018. „Rola Kobiety W Polsce Ludowej W świetle treści Propagandowych Rozpowszechnianych Przez Ligę Kobiet W Latach 1946–1956”. Dzieje Najnowsze 50 (2):149-79. https://doi.org/10.12775/DN.2018.2.08.