Bartoszewicz, Henryk. 2018. „Kierunek Wschodni aktywności Dyplomatycznej Rady Regencyjnej”. Dzieje Najnowsze 50 (1):5-30. https://doi.org/10.12775/DN.2018.1.01.