Kornat, Marek. 2018. „Program Czy Improwizacja? Idee Polityki Zagranicznej państwa Sowieckiego”. Dzieje Najnowsze 49 (4):97-112. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.05.