Polit, Jakub. 2018. „Japonia Wobec Rewolucji Bolszewickiej W Rosji, 1917–1922”. Dzieje Najnowsze 49 (4):51-73. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.03.