Materski, Wojciech. 2018. „Przewrót Listopadowy 1917 R. W Rosji a hasło bolszewików Prawa narodów Do Samostanowienia”. Dzieje Najnowsze 49 (4):7-28. https://doi.org/10.12775/DN.2017.4.01.