Jackowska, Anna Maria. 2017. „Strategie I Metody Przekazywania Francuskiej Opinii Publicznej Relacji O Terrorze Stalinowskim Za żelazną Kurtyną Na przykładzie procesów sądowych Z Lat 1949–1952”. Dzieje Najnowsze 49 (3):121-44. https://doi.org/10.12775/DN.2017.3.06.