Rodzik, Marek. 2017. „Appeasement a Dozbrojenie. Pomonachijska Polityka Brytyjska W Opinii Polskiej służby Dyplomatycznej (październik 1938 R. – Marzec 1939 r.)”. Dzieje Najnowsze 49 (2):249-71. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.15.