Kołakowski, Piotr. 2017. „Współpraca Polskiego Wywiadu Wojskowego Z Secret Intelligence Service W Drugiej połowie Lat Trzydziestych XX W”. Dzieje Najnowsze 49 (2):229-48. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.14.