Wolsza, Tadeusz. 2017. „Pasje Sportowe legionistów W Okresie Pierwszej Wojny światowej I W Dwudziestoleciu międzywojennym”. Dzieje Najnowsze 49 (2):81-98. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.07.