Dutkiewicz, Marek. 2017. „Służba Zdrowia Legionów Polskich Podczas Walk Na Wołyniu W 1915–1916 Roku”. Dzieje Najnowsze 49 (2):25-37. https://doi.org/10.12775/DN.2017.2.03.