Siedziako, Michał. 2016. „Wybory Do Sejmu PRL W Latach 1952–1985”. Dzieje Najnowsze 48 (4):163-71. https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.09.