Pazik, Przemysław. 2016. „Chrześcijański Demokrata Wobec Kryzysu Demokracji W Europie Lat Trzydziestych: Przypadek Alcide De Gasperiego”. Dzieje Najnowsze 48 (4):89-107. https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.04.