Gontarczyk, Piotr. 2016. „Przyczynek Do Badań Elit Komunistycznych czasów PRL. Uwagi Na Marginesie Biografii Romana Zambrowskiego”. Dzieje Najnowsze 48 (2):174-208. https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.10.