Wolsza, Tadeusz. 2016. „Od Sillamäe Do Goli Otok. Obozy Pracy Przymusowej I NKWD W Krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej I Na Bałkanach Po Drugiej Wojnie światowej. Skala Zjawiska I codzienność”. Dzieje Najnowsze 48 (2):93-114. https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.05.