Leśkiewicz, Rafał. 2016. „Od Służby Bezpieczeństwa Do Urzędu Ochrony Państwa”. Dzieje Najnowsze 48 (1):165-88. https://doi.org/10.12775/DN.2016.1.09.