Motyka, Grzegorz. 2016. „Zbrodnia wołyńska 1943 Roku I Mit Buntu Ludowego”. Dzieje Najnowsze 48 (1):53-66. https://doi.org/10.12775/DN.2016.1.04.