BARTOSZEWICZ, H. Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 54, n. 1, p. 53–83, 2022. DOI: 10.12775/DN.2022.1.03. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/38182. Acesso em: 18 maj. 2024.