POLAK, W.; SULEJA, W. Pytania, które nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 53, n. 1, p. 327–340, 2021. DOI: 10.12775/DN.2021.1.13. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2021.1.13. Acesso em: 26 maj. 2024.