BAZIUR, G. Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 51, n. 3, p. 263–287, 2019. DOI: 10.12775/DN.2019.3.12. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2019.3.12. Acesso em: 29 wrz. 2023.