HÜBNER, M. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 51, n. 1, p. 263–266, 2019. DOI: 10.12775/20500. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/20500. Acesso em: 14 lip. 2024.