WOLSZA, T. Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948). Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 51, n. 1, p. 163–189, 2019. DOI: 10.12775/DN.2019.1.08. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2019.1.08. Acesso em: 18 sty. 2022.