MAJZNER, R. Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji?. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 51, n. 1, p. 121–137, 2019. DOI: 10.12775/DN.2019.1.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2019.1.06. Acesso em: 24 sty. 2022.