SKOBELSKI, R. Wojsko podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 50, n. 4, p. 155–179, 2019. DOI: 10.12775/DN.2018.4.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2018.4.06. Acesso em: 22 wrz. 2023.